Harmonogram zajęć.


Harmonogram pracy świetlicy „W Krainie Narni” w Nadolanach

 

Termin  zajęć

Godziny

03.11.2022 r.

12.00-16.00

08.11.2022 r.

13.00-16.00

09.11.2022 r.

13.00-16.00

10.11.2022 r.

13.00-16.00

14.11.2022 r.

13.00-16.00

15.11.2022 r.

13.00-16.00

17.11.2022 r.

12.00-16.00

21.11.2022 r.

13.00-16.00

22.11.2022 r.

13.00-16.00

24.11.2022 r.

12.00-16.00

28.11.2022 r.

13.00-16.00

29.11.2022 r.

12.00-16.00

Harmonogram pracy świetlicy „W Krainie Narni” w Nadolanach

 

Termin  zajęć

Godziny

03.10.2022 r.

13.00-16.00

04.10.2022 r.

13.00-16.00

05.10.2022 r.

13.00-16.00

06.10.2022 r.

12.00-16.00

14.10.2022 r.

12.00-16.00

17.10.2022 r.

13.00-16.00

18.10.2022 r.

13.00-16.00

19.10.2022 r.

13.00-16.00

20.10.2022 r.

13.00-16.00

24.10.2022 r.

13.00-16.00

25.10.2022 r.

13.00-16.00

26.10.2022 r.

12.00-16.00

31.10.2022 r.

13.00-16.00

Harmonogram pracy świetlicy „W Krainie Narni” w Nadolanach

 

Termin  zajęć

Godziny

01.09.2022 r.

12.00-16.00

02.09.2022 r.

12.00-16.00

12.09.2022 r.

12.00-16.00

13.09.2022 r.

13.00-16.00

15.09.2022 r.

12.00-16.00

16.09.2022 r.

13.00-16.00

19.09.2022 r.

12.00-16.00

20.09.2022 r.

13.00-16.00

22.09.2022 r.

13.00-16.00

26.09.2022 r.

12.00-16.00

27.09.2022 r.

13.00-16.00

29.09.2022 r.

12.00-16.00

 

 

Harmonogram pracy świetlicy „W Krainie Narni” w Nadolanach

 

Termin  zajęć

Godziny

03.06.2022 r.

12.15-16.15

06.06.2022 r.

13.15-16.15

07.06.2022 r.

13.15-16.15

09.06.2022 r.

12.15-16.15

13.06.2022 r.

12.15-16.15

14.06.2022 r.

12.15-16.15

20.06.2022 r.

13.15-16.15

21.06.2022 r.

13.15-16.15

23.06.2022 r.

12.15-16.15

27.06.2022 r.

13.15-16.15

28.06.2022 r.

13.15-16.15

30.06.2022 r.

12.15-16.15