Harmonogram zajęć.


Harmonogram pracy świetlicy „W Krainie Narni” w Nadolanach

 

Termin  zajęć

Godziny

01.09.2022 r.

12.00-16.00

02.09.2022 r.

12.00-16.00

12.09.2022 r.

12.00-16.00

13.09.2022 r.

13.00-16.00

15.09.2022 r.

12.00-16.00

16.09.2022 r.

13.00-16.00

19.09.2022 r.

12.00-16.00

20.09.2022 r.

13.00-16.00

22.09.2022 r.

13.00-16.00

26.09.2022 r.

12.00-16.00

27.09.2022 r.

13.00-16.00

29.09.2022 r.

12.00-16.00

 

 

Harmonogram pracy świetlicy „W Krainie Narni” w Nadolanach

 

Termin  zajęć

Godziny

03.06.2022 r.

12.15-16.15

06.06.2022 r.

13.15-16.15

07.06.2022 r.

13.15-16.15

09.06.2022 r.

12.15-16.15

13.06.2022 r.

12.15-16.15

14.06.2022 r.

12.15-16.15

20.06.2022 r.

13.15-16.15

21.06.2022 r.

13.15-16.15

23.06.2022 r.

12.15-16.15

27.06.2022 r.

13.15-16.15

28.06.2022 r.

13.15-16.15

30.06.2022 r.

12.15-16.15