> ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z Gminy Bukowsko w miejscu ich zamieszkania na rok 2024

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z Gminy Bukowsko w miejscu ich zamieszkania na rok 2024


.


Sporządzone przez: Katarzyna Moskała
Data udostępnienia: 2023-12-04 14:40:44
Rodzaj zamówienia: Ogłoszenie o zamówieniu
Tryb: Zapytanie o cenę
Termin składania ofert: 2023-12-12 10:00:00
Termin otwarcia: 2023-12-12 14:30:00
Opublikowane przez: Administrator Serwisu
Rejestr zmian: Link