Aktywni+ edycja 2023


Tytuł Projektu: „AKTYWNY SENIOR W GMINIE BUKOWSKO”

Wnioskodawca: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej

Program:  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Działanie:  Priorytet I. Aktywność społeczna

Całkowita wartość projektu: 27500,00 zł

Kwota dofinansowania:  22 000,00 zł    

Wkład własny: 5500,00 zł

Termin realizacji Projektu: 07.2023r. -12.2023r.

Ogólny opis projektu:

Zadania skierowane dla osób starszych, poprzez aktywność społeczną, która będzie obejmowała: zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspieranie seniorów mniej samodzielnych i ich otoczenia w miejscu zamieszkania, rozwijanie wolontariatu osób starszych w środowisku lokalnym oraz zwiększenie, zaś partycypacja społeczna seniorów, przyczyni się do wzmocnienia samoorganizacji osób starszych.

Cel projektu:  Zwiększenie uczestnictwa osób starszych z gminy Bukowsko, we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wsparcie codziennej aktywności.

Projekt dotyczy: Wyjazdy studyjno- integracyjne, spotkania międzypokoleniowe, wolontariat osób starszych, kurs samoobrony, zwiększenie aktywności i zaangażowania w życie społeczne.

Zakres projektu obejmuje:

       •    2 wyjazdy studyjno- integracyjne

       •    kurs samoobrony

           „SENIORADA”