Cyber Senior


Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej we współpracy z Centrum Usług Społecznych w Bukowsku w grudniu 2022r. zrealizowało zadanie publiczne pn.: CYBER SENIOR, w ramach Cyfrowych Klubów Seniora.

Cyfrowe Kluby Seniora mają na celu doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów oraz ich upowszechnienie. Celem projektu jest także wzrost świadomości oraz pokazanie możliwości jakie daje cyfryzacja wśród osób starszych.

Zadanie obejmowało:

Zadanie 1

Utworzenie trzech stanowisk do pracy przy komputerze w Klubie Senior+ w Tokarni. Zakupiono laptopy wyposażone  w potrzebny osprzęt.

Zadanie 2

Przeprowadzenie wykładu na temat bezpiecznego poruszania się w sieci przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Sanoku

Zadanie 3

Szkolenie z podstaw obsługi komputera przeprowadzone przez informatyka.

Wartość zadania: 12.000 zł, bez wkładu własnego.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa Cyfryzacji.