Kontakt


Centrum Usług Społecznych w Bukowsku
Bukowsko 290
38-505 Bukowsko
tel. 13 46 74 015 w. 31, 38, 39, 50, 55, 56
e-mail: cus@bukowsko.pl

KADRA

Dyrektor Centrum - Ewa Sieradzka ( pokój nr 3 )   

 

Główny Księgowy  -  Justyna Witek ( pokój nr 4 ),

telefon: 13 4674015 wew. 50

Organizator Pomocy Społecznej - Katarzyna Moskała ( pokój nr 1)

telefon: 13 4674015 wew. 55

Organizator społeczności lokalnej/Kierownik Klubu Senior + w Tokarni - Katarzyna Masłowiec ( pokój nr 10)

telefon: 13 4674015 wew. 31

Koordynator indywidualnych planów usług społecznych / Asystent rodziny-  Monika Klimek ( pokój nr 10)

telefon: 13 4674015 wew. 31

Specjalista pracy socjalnej  -  Agata Sztorc ( pokój nr 5 )

telefon:13 4674015 wew. 39

Pracownik socjalny - Anna Radwańska ( pokój nr 5)

telefon: 13 4674015 wew. 39

Pracownik socjalny - Renata Sokołowska ( pokój nr 5)

telefon: 13 4674015 wew. 39

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej/Opiekun świadczący usługi opiekuńcze - Justyna Roczniak

Referent ds. świadczeń dla rodzin -  Katarzyna Łuszcz ( pokój nr 2)

 telefon: 13 4674015 wew. 55

Inspektor ds. świadczeń dla rodzin – Małgorzata Jakubowska ( pokój nr 2)

Telefon: 13 4674015 wew. 55

Opiekun w Klubie Senior + w Tokarni - Roksana Rakoczy