ROZEZNANIE POTRZEB W ZAKRESIE ŚRODOWISKOWYCH FORM WSPARCIA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BUKOWSKO


Szanowni Mieszkańcy Gminy Bukowsko,

w związku z ogłoszonym konkursem w ramach RPO WP, Centrum Usług Społecznych prosi o zgłaszanie potrzeb w zakresie realizacji usług społecznych dla mieszkańców gminy, celem oszacowania wielkości  i uwzględnienia tychże potrzeb w dokumentacji projektowej.

Proponowane środowiskowe formy wsparcia i samopomocy, na które CUS będzie składał zapotrzebowanie to m.in.:

 - świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

- pomoc sąsiedzka

- sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób starszych

-  sprawowanie całodobowej opieki na odległość („opaski bezpieczeństwa”).

Szczegółowych informacji udzielają:

  1. Ewa Sieradzka – Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Bukowsku tel. 13 4674015 wew. 38
  2. Katarzyna Moskała – Organizator pomocy społecznej Centrum Usług Społecznych w Bukowsku w tel. 13 4674015 wew. 55

Informacje o zapotrzebowaniu na w/w środowiskowe formy wsparcia można również przesyłać na adres mailowy: kmoskala@bukowsko.pl