Z życia świetlicy


Placówka Wsparcia dziennego w Pobiednie  ,,WYSPA KREATYWNOŚCI”

W ciągu roku szkolnego w Świetlicy realizowano zajęcia wg stałego harmonogramu zaczynając od odrabiania lekcji i pomocy w nauce, poprzez zajęcia wspierające  i zajęcia rozwijające zainteresowania i umiejętności (zajęcia plastyczne, twórcze, teatralne, taneczne, sportowo rekreacyjne). Duży nacisk położono na zajęcia profilaktyczne i wychowawcze. Głównymi zadaniem   świetlicy  jest  zapewnienie  bezpiecznych i atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego  oraz integracja dzieci i młodzieży. W okresie wakacyjnym dzieci uczestniczyły w warsztatach z kaligrafii zorganizowanych w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku oraz zwiedziły Skansen.

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Rekreacyjnie i sportowo!

W czasie wakacji uczniowie Zespołu Szkół w Pobiednie mogli uczestniczyć w zajęciach Świetlicy „Wyspa Kreatywności". W czasie ich trwania dzieci wyjeżdżały na basen jak również brały udział w zorganizowanym ognisku integracyjnym w Markowcach i zajęciach sportowo- rekreacyjnych w Pobiednie. Wspólne zabawy i rozgrywki sportowe umożliwiły im radośnie spędzić wakacyjny czas. Rozgrywane towarzyskie mecze a także wspólne zabawy na placu zabaw były niepowtarzalną okazją do wzajemnej wymiany opinii na temat swoich wakacyjnych przeżyć. Wielokrotne zajęcia na otwartym basenie pozwoliły dzieciom „zaprzyjażnić" się z wodą i doskonalić umiejętności w pływaniu . Radosna i niepowtarzalna atmosfera wśród uczestników tych zajęć rozwijała ich kreatywność oraz pomysłowość. Inspirowała do dalszych działań zmierzających do poznawania własnych zdolności i zainteresowań a także wszechstronnego rozwoju własnej osobowości.