Z życia świetlicy


Rekreacyjnie i sportowo!

W czasie wakacji uczniowie Zespołu Szkół w Pobiednie mogli uczestniczyć w zajęciach Świetlicy „Wyspa Kreatywności". W czasie ich trwania dzieci wyjeżdżały na basen jak również brały udział w zorganizowanym ognisku integracyjnym w Markowcach i zajęciach sportowo- rekreacyjnych w Pobiednie. Wspólne zabawy i rozgrywki sportowe umożliwiły im radośnie spędzić wakacyjny czas. Rozgrywane towarzyskie mecze a także wspólne zabawy na placu zabaw były niepowtarzalną okazją do wzajemnej wymiany opinii na temat swoich wakacyjnych przeżyć. Wielokrotne zajęcia na otwartym basenie pozwoliły dzieciom „zaprzyjażnić" się z wodą i doskonalić umiejętności w pływaniu . Radosna i niepowtarzalna atmosfera wśród uczestników tych zajęć rozwijała ich kreatywność oraz pomysłowość. Inspirowała do dalszych działań zmierzających do poznawania własnych zdolności i zainteresowań a także wszechstronnego rozwoju własnej osobowości.