RFRON I - Moduł IV


Oddział Podkarpacki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie pozytywnie rozpatrzył wniosek Gminy Bukowsko na realizację programu " Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi (Moduł IV)"

Gmina Bukowsko otrzymała na realizację zadań środki finansowe o łącznej wysokości 14 600 zł.  

Celem programu jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na skutek działania żywiołu lub wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Finansowaniem objęte zostały samorządy, które w wyniku sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi uruchomiły dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych lub ich otoczenia.

W ramach projektu Gmina Bukowsko oferuje osobom niepełnosprawnym z terenu gminy (w pierwszej kolejności osobom korzystającym ze wsparcia Centrum Usług Społecznych w Bukowsku), pomoc w łagodzeniu skutków wywołanych wirusem SARS-Cov-2 w zakresie: sfinansowania karnetów na basen, udostępnienia  środków ochrony indywidualnej (maseczki, płyny do dezynfekcji), organizacji zajęć gimnastycznych dostosowanych do potrzeb grupy, mających na celu poprawę wydolności oddechowej oraz wzmocnienie odporności.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne, finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zadanie będzie realizowane do końca 2021 roku.

Szczegółowych informacji udziela: Katarzyna Masłowiec - Organizator społeczności lokalnej w Centrum Usług Społecznych w Bukowsku tel. 134674015 wew. 31