Klub Senior +


Klub "Senior+" w Tokarni już otwarty

15 listopada 2019r. nastąpiło uroczyste otwarcie Klubu „Senior+” w Tokarni. W wydarzeniu uczestniczyło ponad trzydziestu seniorów chętnych do uczestnictwa w Klubie oraz zaproszeni goście: przedstawicielka Posła na sejm RP Pana Piotra Uruskiego, reprezentantki Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego,  Wicestarosta Sanocki Pan Janusz Cecuła, w imieniu Pana Roberta Pieszczocha udział w uroczystości wziął Pan Andrzej Betlej reprezentant Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Pani Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Wisłoka” Bogumiła Bętkowska oraz kierownik biura Pani Magdalena Bolanowska, radni Gminy Bukowsko, sołtys miejscowości Tokarnia, dyrektorzy placówek oświatowych pani Anna Bąk oraz pani Katarzyna Wojtuszewska – Cap, kierownicy oraz jednostek organizacyjnych, a także proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bukowsku ks. Stanisław Kudła.

Spotkanie rozpoczęło się uroczystym otwarciem klubu, którego dokonał Wójt Gminy Bukowsko Marek Bańkowski, następnie ksiądz proboszcz poświęcił pomieszczenia Klubu „Senior+” w Tokarni. Po części oficjalnej na scenie wystąpiła młodzież z Zespołu Szkół im. prof. Juliana Krzyżanowskiego w Bukowsku. Młodzież przygotowała występ upamiętniający 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Po uroczystym uczczeniu tak znamienitej dla naszego kraju rocznicy na scenie pojawił się zespół kabaretowy działający przy Kole Gospodyń Wiejskich z Nadolan. Panie w żartobliwy sposób ukazały korzyści, jakie niesie ze sobą bycie seniorem, pokazały jak można się bawić w każdym wieku. Panie złożyły życzenia naszym seniorom a uzupełnieniem życzeń były kwiaty, jakie przekazał im Pan Wójt. Dopełnieniem części artystycznej było wspólne odśpiewanie „Sto lat” oraz występ Kapeli Ludowej Bukowianie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami podczas tej uroczystości a także tym, którzy pomogli nam w jej przygotowaniu. Dziękujemy paniom z Koła Gospodyń Wiejskich
z Bukowska za przygotowanie pysznego obiadu i poczęstunku, młodzieży i nauczycielom
z zespołu szkół im. Prof. Juliana Krzyżanowskiego z Bukowska, Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Nadolan oraz Kapeli Ludowej Bukowianie za przygotowanie części artystycznej, Panu Mieczysławowi Czapli za wspaniałe prowadzenie całej uroczystości, księdzu proboszczowi Stanisławowi Kudła za modlitwę i poświęcenie obiektu, Panu Grzegorzowi Serwońskiemu za przekazanie pięknych kwiatów wykonanych przez podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolicy, pani kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pracownikom za opiekę nad seniorami.

Mamy nadzieję, że będzie to miejsce spotkań dla mieszkańców z terenu całej gminy, którzy teraz chętnie będą korzystać z przygotowanej oferty zajęć, tak, aby mogli rozwijać swoje pasje i zainteresowania, na które wcześniej brakowało czasu i możliwości.

Utworzenie i wyposażenie „Klubu Senior+ w Tokarni zostało sfinansowane ze środków na realizację Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2019, moduł I, realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz z budżetu Gminy Bukowsko. Całkowity koszt utworzenia Klubu „Senior+” w Tokarni wyniósł ok. 165 tys. zł. Na utworzenie Klubu Gmina Bukowsko otrzymała dofinansowanie w wysokości 128 tys. zł.

Na utrzymanie Klubu Senior + w Tokarni z budżetu państwa otrzymaliśmy  następujące dotacje:

- w roku 2020- 25 984,00 zł

- w roku 2021- 39 757,47 zł

- w roku 2022 – 48 597,00 zł