Pakiet produktów powstałych w wyniku testowania rozwiązania modelowego w zakresie usług społecznych realizowanych przez CUS w Bukowsku