praca socjalna


 

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym.
Praca socjalna prowadzona jest:

1) z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej;

2) ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.

Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny lub projekt socjalny. W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia. Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

Centrum Usług Społecznych  w Bukowsku zatrudnia 3 pracowników socjalnych.

Dane kontaktowe oraz przypisane pracownikom rejony znajdują się poniżej.

 

Specjalista pracy socjalnej- Agata Sztorc

tel. 134674015 wew.39, E-mail: asztorc@bukowsko.pl

 

Pracownik socjalny - Renata Sokołowska

tel. 134674015 wew.39, E-mail: rsokolowska@bukowsko.pl