Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Bukowsku


W sierpniu 2021r. Radni Gminy Bukowsko  podjęli uchwałę powołującą Centrum Usług Społecznych w Bukowsku. Uchwała dotycząca przekształcenia GOPS w Bukowsku w Centrum Usług Społecznych oraz w sprawie nadania statutu nowej jednostki organizacyjnej w naszej gminie, rozpoczyna nowy rozdział w historii usług społecznych świadczonych mieszkańcom przez samorząd.

Nowa jednostka, która rozpoczęła swoją działalność 1 września 2021r., powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w wysokości ponad 1 milion 100 tysięcy złotych, w ramach projektu pn. "Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Bukowsko". Dzięki realizacji projektu mieszkańcy otrzymają zwiększony dostęp do szerokiego wachlarza usług społecznych, które będą odpowiadać na ich potrzeby.

Centrum Usług Społecznych w Bukowsku, jest jednostką innowacyjną w swoim działaniu. Chcemy by  to miejsce tętniło życiem i było otwarte na każdego mieszkańca.

Ogromny nacisk kładziemy na współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Oferta usług społecznych będzie nieustannie ewaluowała, ponieważ potrzeby mieszkańców zmieniają się, dlatego szablonowe działanie nie znajduje w tym przypadku zastosowania. Wdrażanie usług jest rozłożone w czasie i potrwa około 2 lat.

Nowa jednostka samorządowa mieści się w budynku Gminny.

Mieszkańcy korzystający ze wsparcia pomocy społecznej wszystkie swoje doczasowe sprawy załatwiają od 1 września w  CUS, który przejął wszystkie działania OPS.

Centrum Usług Społecznych wychodzi naprzeciw potrzebom wszystkich mieszkańców Gminy Bukowsko, gdzie słowo „wszystkich” jest kluczowe i naprawdę znaczy „wszystkich”, tj. od noworodka, aż do osób starszych.

 

W grudniu 2021r. zostały uruchomione placówki wsparcia dziennego/ świetlice dla dzieci na terenie Zespołów Szkół w Bukowsku, Nowotańcu i Pobiednie.

W ofercie znajdą się nie tylko ciekawe zajęcia, pomoc w nauce, ale także wsparcie psychologa, wyjścia do kina bądź wyjazdy na wycieczki. Placówki funkcjonują codziennie przez 1,5 godziny.

 

Nowymi usługami w CUS są:

- Psycholog dla dzieci w szkołach

- Punkt Informacyjno- Konsultacyjny (psycholog, specjalista od spraw przemocy w rodzinie i przeciwdziałania alkoholizmowi,  specjalista wsparcia rodziny w procesie powrotu dziecka do rodziny biologicznej, terapii rodzin, mediator)

- doradca zawodowy, coach,

 

Od II kwartału 2022 roku w miejscowości Nadolany rozpoczęła działalność Świetlica Socjoterapeutyczna, gdzie można skorzystać z pomocy specjalisty ds. diagnozy społecznej dziecka i rodziny oraz logopedy.