Świetlica "Dziecięca Przystań" w Bukowsku.


Informujemy, że od 01 stycznia 2023 r. Placówka Wsparcia Dziennego w Bukowska została przeniesiona do budynku Remizy OSP w Tokarni.