Osoby, które złożyły wniosek o zasiłek stały lub pobierają zasiłek stały i nie posiadają tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu mogą złożyć podanie o objęcie pomocą w formie ubezpieczenia zdrowotnego.


KTO MOŻE OTRZYMAĆ UBEZPIECZENIE ?

Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Centrum Usług Społecznych w Resku zgłasza osoby do ubezpieczenia zdrowotnego.

WYSOKOŚĆ I OKRES UBEZPIECZENIA

Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest w okresie od dnia przyznania zasiłku stałego do dnia utraty prawa do zasiłku.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne jest kwota odpowiadająca wysokości przyznanego zasiłku stałego z pomocy społecznej.