"Zadbany Senior"


Celem projektu pn.: "Zadbany Senior" jest poszerzenie oferty CUS w Bukowsku oraz zwiększenie dostępności w zakresie usług społ. dla 10 osób starszych (5K 5M) zamieszkujących Gminę Bukowsko potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjowaniu w okresie od 1 listopada 2022r. do 31 grudnia 2023r.

W ramach projektu nastąpi:

  • zwiększenie dostępności i zwiększenie usług społecznych na terenie Gminy Bukowsko.

rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy, w tym wzrost miejsc świadczenia usług opiekuńczych, świadczenie pomocy sąsiedzkiej, zwiększenie bezpieczeństwa osób potrzebujących wsparcia.

Grupą docelową będzie 10 osób (5K 5M) osoby starsze/potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku niemożliwością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, zamieszkujących Gminę Bukowsko (GB), powiat sanocki, wojew. podkarpackie.