ZAPEWNIENIA POSIŁKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY


Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – pomoc doraźna (na czas nie dłuższy niż 2 miesiące).

Posiłek w szkole – pomoc doraźna przyznawana jest na wniosek osoby uprawnionej, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić, w postaci jednego gorącego posiłku dziennie dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole.
Całodzienne wyżywienie w przedszkolu - pomoc doraźna przyznawana jest po złożeniu oświadczenia w Centrum Usług Społecznych w Bukowsku przez osobę uprawnioną , która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić, w okresie pobytu dziecka w przedszkolu.