Z życia świetlicy.


Uczy i bawi…

 czyli świat z perspektywy zajęć w Dziecięcej Alternatywie –

 podsumowanie roku szkolnego 2022/2023

W Zespole Szkół w Nowotańcu ostatni z codziennych dzwonków nie oznacza wcale kresu przygody, jaką jest zdobywanie wiedzy i doskonalenie umiejętności. Każdego dnia bowiem, gdy tylko skończą się lekcje, na uczniów czekały zajęcia prowadzone w Placówce Wsparcia Dziennego, w ramach realizacji zadania „Nowe usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Bukowsko”, będące okazją zarówno do pogłębiania wiedzy, jak również doskonalenia kompetencji miękkich. Wszechstronność wpisana w ich organizację wyrażała się w szerokości wachlarza realizowanych przedsięwzięć, wśród których nawet najbardziej wymagający podopieczni byli w stanie znaleźć przedmiot swoich zainteresowań lub rozbudzić swą ciekawość względem potencjału dotychczas niedostrzeganych dziedzin.  Zajęcia prowadzone w ramach świetlicy były, poza spotkaniami tematycznymi, doskonałą okazją do zrozumienia i powtórzenia wszystkiego, co kilka chwil wcześniej na lekcjach wydawało się zawiłe. Uczniowie, pod okiem nauczyciela, odrabiali zadania domowe, ćwiczyli tabliczkę mnożenia, doskonalili umiejętność czytania ze zrozumieniem, rozwiązywali zadania z treścią, poznawali tajniki gramatyki języka polskiego, angielskiego, doskonalili ortografię,  wykonywali prace plastyczne, a przede wszystkim uczyli się współpracy w zespole, wymiany doświadczeń, argumentowania swojego stanowiska w kwestiach spornych. Sam proces nauczania zdecydowanie nie należał do nudnych i monotonnych, gdyż wykorzystywane były gry edukacyjne i narzędzia interaktywne, a także organizowane różnorodne konkursy i quizy, pozwalające wyłonić najsprawniejszych matematyków oraz mistrzów ortografii, którzy podczas kolejnych spotkań instruowali pozostałych kolegów i koleżanki w zakresie praktycznego zastosowania reguł poprawnej pisowni. Zajęcia wspomagające efektywne czytanie ze zrozumieniem opierały się natomiast na ciekawych fragmentach literatury, a podczas jej analizowania uczniowie nie tylko doskonalili umiejętności wymagane podczas przyszłych egzaminów, ale także ćwiczyli zdolność coraz dłuższego skupiania uwagi na wykonywanym zadaniu, a także umiejętność planowania i hierarchizacji podejmowanych działań. Poza tym, podopieczni Dziecięcej Alternatywy brali także udział w kursach nazywania i wyrażania emocji, dzięki czemu są w stanie coraz precyzyjniej i trafniej określać własne odczucia, co z kolei pozwala im na lepsze zrozumienie samych siebie oraz pielęgnowanie empatii. Wynikiem uczestnictwa w tych zajęciach jest umiejętność zapobiegania konfliktom i ich łagodzenia, jak również zdolność popierania przyjmowanego stanowiska rzetelnymi, rzeczowymi argumentami oraz prowadzenia owocnych dyskusji.                                           Czas spędzany w świetlicy nie ograniczał się do określonego pomieszczenia w budynku szkoły. W ramach organizowanych zajęć, uczniowie mogli liczyć także na wycieczki, a już  na samą myśl o nich w dziecięcych oczach rozpalała  się pasja podróżnika i odkrywcy. W tym roku miały miejsce dwa wyjazdy. Pierwszy z nich zabrał podopiecznych świetlicy do sali zabaw „Sokoliki Park” w Sanoku, gdzie różnorodność zjeżdżalni, klocków i dmuchanych atrakcji przeniosła dzieci do świata prosto z bajki. Przejęte zabawą, wróciły z wyjazdu pełne energii do nauki i spragnione dalszego odkrywania świata. Spędzając czas w miejscu wypełnionym po brzegi wesołymi uśmiechami, ciężko przecież nie zadać sobie pytania, jak to możliwe, że upadek na pianki nie skutkuje powstawaniem sińców, a zjeżdżanie ze zjeżdżalni prędzej czy później kończy się samoistnym wyhamowaniem. Pytań, tym podobnych, na kolejnych zajęciach świetlicowych nie było końca, a nauczyciele z radością udzielali odpowiedzi, przepełnieni dumą, że zabawa stać się może tak owocnym podłożem zdobywania wiedzy.                  

   Kolejna z wycieczek przeniosła naszych uczniów w czasie, zabierając ich do sanockiego Skansenu, gdzie w czasie prelekcji dowiedzieli się, jak żyli mieszkańcy galicyjskich miasteczek, jakie prace wykonywali, jakich narzędzi używali oraz jakim rzemiosłem się na co dzień trudnili. Świat sprzed wieku, a nawet wieków wywarł na dzieciach ogromne wrażenie, zachęcając do zadawania wielu pytań odnośnie sposobów spędzania wolnego czasu w świecie pozbawionym elektroniki oraz sposobów na radzenie sobie z problemami, których w dzisiejszej rzeczywistości nawet nie zauważamy. Żywa lekcja historii okazała się niezastąpioną okazją do refleksji na temat upływu czasu i zmian zachodzących nieustannie w świecie, a także skłoniła do podziwu ludzkiego geniuszu, który na podwalinach przeszłości kreuje twory niegdyś niewyobrażalne.

Wierzymy, że wspomnienia wspólnego poznawania świata podczas zajęć oraz wycieczek, które za każdym razem malowały na dziecięcych twarzach szerokie uśmiechy, znajdą swoje miejsce wśród cennych wspomnień wszystkich uczestników, rozbudzając w nich tym samym pragnienie dalszego zgłębiania niezwykłości, jakie przygotowały dla nas w swej hojności potęga natury oraz nieokiełznaną moc ludzkiego geniuszu. Teraz już czas na odpoczynek, a od września zapraszamy ponownie!

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół w Nowotańcu nie wyznaczało kresu radości płynącej ze wspólnego odkrywania tajemnic świata, bowiem już 27 czerwca rozpoczęła się półkolonia, w której jedną z grup stanowiły dzieci uczęszczające do świetlicy „Dziecięca Alternatywa” pod hasłem „Podróże małe i duże”. Grono chętnych dzieci do 8 lipca miało okazję poznawać najpiękniejsze zakątki Ziemi oraz tajniki, zarówno lokalnej, jak i światowej kultury. Począwszy od sąsiadującej z nami Ukrainy, przez urokliwą Francję, pełne wrażeń Stany Zjednoczone, intrygujące Indie, aż po zachwycającą Australię, uczestnicy zajęć eksplorowali odległe kraje. Pomimo pozornie ograniczającej perspektywy szkolnych ławek, oprawa każdej z wypraw sprawiała, że maluchy zatracały się w realizmie wyobrażenia omawianych miejsc.

Podczas tematycznych zajęć miały one okazję nie tylko pogłębić swą wiedzę na temat geografii, kultury i owianych sławą atrakcji turystycznych, ale także zakosztować charakterystycznych dla poszczególnych rejonów potraw. Wszechstronność wpisana w organizowane zajęcia pozwoliła na moment przenieść się do rzeczywistości nieco innej niż znana nam na co dzień. Rzeczywistości pełnej malowniczych widoków, kuszących atrakcji i zaskakujących smaków, niemal namacalnie przypominającej prawdziwą wycieczkę. Z każdym kolejnym dniem dzieci zadawały coraz więcej pytań, potwierdzając prawdziwość stwierdzenia, iż im dogłębniej poznajemy piękno świata, tym bardziej jesteśmy go spragnieni. Nieprzeceniona rola podróży w rozwoju psychicznym i społecznym dziecka była w końcu jednym z podstawowych argumentów przemawiających za powołaniem do życia wakacyjnych zajęć. Świadomość emocjonalna, otwartość, kreatywność, skromność oraz odwaga rozkwitają bowiem w dziecięcych sercach pod wpływem obserwacji piękna potęgi natury, a także różnorodności wpisanej w charakterystykę świata. Zgodnie ze słowami Zbigniewa Herberta dojrzewanie stanowi nieustanne dążenie do tego, „żebym rozumiał innych ludzi inne języki inne cierpienia”. Zmiana perspektywy, zgodnie z którą cały świat zamyka się wokół codziennej egzystencji na zdecydowanie szerszą, obejmującą swym zasięgiem ogrom istnienia, skutkuje rozbudzeniem pełnego pokory zachwytu, brzemiennego z kolei w szczerą wdzięczność. Wdzięczność, z której rodzi się sztuka doceniania rzeczywistości; z której płyną słowa „dziękuję Ci Panie że stworzyłeś świat piękny i różny a jeśli jest to Twoje uwodzenie jestem uwiedziony na zawsze i bez wybaczenia”.

Poza podróżami, w których jedną z głównych ról odgrywała, rozbudzona do granic ludzkiej kreatywności, wyobraźnia, uczestnicy półkolonii mieli także okazję wziąć udział w rzeczywistych wycieczkach, mających na celu odkrycie skarbów naszej małej ojczyzny. Lokalne atrakcje zdecydowanie spełniły oczekiwania naszych podopiecznych, którzy z niecierpliwością wyczekiwali kolejnych wyjazdów. W ramach zajęć dzieci mogły podziwiać piękno Bieszczad z okien kolejki wąskotorowej, zatracić się w filmowych emocjach podczas wizyty w kinie „Helios” w Krośnie, dostrzec architektoniczne piękno budownictwa sakralnego w Parku Miniatur, złożyć wizytę nieznanym dotąd gatunkom zwierząt, mieszkających w mini zoo, a także cieszyć się zabawą w pięknym parku Rymanowa Zdroju. Bogactwo pobliskich turystycznych skarbów uświadomiło młodym odkrywcom świata, że przestrzeni niezbędnej do eksploracji nowych miejsc i związanej z nią dobrej zabawy wcale nie trzeba szukać zbyt daleko. Dwa tygodnie zdobywania wiedzy, poznawania różnorodności, wypełniających nasz świat kultur oraz odkrywania niespodziewanego piękna ukrytego w tym, co na pozór już znane, minęły bardzo szybko. Wierzymy jednak, że wspomnienia wspólnych wycieczek, które za każdym razem malowały na dziecięcych twarzach szerokie uśmiechy, znajdą swoje miejsce wśród cennych wspomnień wszystkich uczestników, rozbudzając w nich tym samym pragnienie dalszego zgłębiania niezwykłości, jakie przygotowały dla nas w swej hojności potęga natury oraz nieokiełznana moc ludzkiego geniuszu. Zwieńczeniem zajęć był quiz, podczas którego uczestnicy mogli wykazać się zdobytą wiedzą. Wszyscy z dumą prezentowali swe umiejętności, bez problemu radząc sobie nawet z najtrudniejszymi pytaniami. Pełni satysfakcji i zapału do dalszej nauki uczniowie na pamiątkę minionych przygód dostali Certyfikaty Podróżników, dowodzące zagnieżdżającej się w ich sercach ciekawości świata.