Świetlica "Promyczek"


Świetlica „Promyczek” w Tokarni powstała w ramach zadania z zakresu pomocy społecznej z obszaru działań innowacyjnych skierowanych do środowisk potrzebujących wsparcia z zakresu wspierania rodziny. Decyzją Wojewody Podkarpackiego, została przyznana dotacja z budżetu państwa w kwocie 11.700 zł dla stowarzyszenia pn.: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej. Partnerami w realizacji zadań była Gmina Bukowsko oraz Centrum Usług Społecznych w Bukowsku.

 

Placówka funkcjonowała od czerwca do grudnia 2021r. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu po 3 godziny w godzinach popołudniowych. W Świetlicy prowadzone były zajęcia edukacyjne (promujące zdrowy styl życia, nauka prawidłowych wzorców zachowania, nabywanie nowych umiejętności społecznych, itp.), zajęcia sportowo – rozrywkowe (mające na celu ukazanie w jaki sposób można spędzać wolny czas bez wykorzystania komputerów, telefonów, nauka gier zespołowych, które pozwolą na naukę zdrowego współzawodnictwa, nauczą radzenia sobie w stresujących sytuacjach oraz reagowania w sytuacji poniesienia porażki), zajęcia kulinarne (mające na celu naukę współpracy, samodzielności) oraz inne zajęcia wynikające z potrzeb dzieci.

Efektem działalności zajęć świetlicowych jest stworzenie E-poradnika pn.: „Jak pożytecznie spędzać wolny czas”.