Podziękowania


W imieniu Centrum Usług Społecznych w Bukowsku pragnę złożyć najserdeczniejsze podziękowania dla Pani Patrycji Shaw oraz Pani Catherine Nagler, jak również pracowników Vios Fertility Institute za wsparcie rzeczowe, jakiego udzieliliście Państwo dla osób potrzebujących.

Artykuły szkolne, higieniczne, koce oraz słodycze zostały przekazane do 4 placówek wsparcia dziennego działających na terenie Gminy Bukowsko, w których wychowankami są dzieci w wieku od 3 do 15 lat.

Część środków higienicznych otrzymał Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolicy, do którego uczęszczają osoby z niepełnosprawnością.

Pozostałe rzeczy zostaną przekazane na rzecz osób potrzebujących, a szczególnie osób starszych, samotnych i matek z małymi dziećmi oraz dla rodzin z Ukrainy.

 

„Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym, że tylko to wszystko, co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić” /Carroll Lewis/

 

                                                                                                                  Z wyrazami szacunku

                                                                                                                      Ewa Sieradzka

                                                                                               Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Bukowsku