Spotkanie informacyjno - prewencyjne dla obywateli Ukrainy


W ramach działań informacyjno – profilaktyczno - prewencyjnych Ewa Sieradzka - Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Bukowsku oraz Agata Sztorc - Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego wraz z asp. sztab. Bogusławem WiszyńskimKierownikiem Posterunku Policji w Bukowsku i Dariuszem Chabko - funkcjonariuszem Policji przeprowadzili spotkanie z obywatelkami z Ukrainy przebywającymi w Gminie Bukowsko w związku z konfliktem zbrojnym na terenie ich państwa.

 Została przeprowadzona pogadanka z zakresu przemocy oraz zasad bezpieczeństwa. Udzielono informacji gdzie szukać pomocy, do jakich instytucji należy się zgłosić, na jakie numery telefonów dzwonić, z jakiej pomocy specjalistycznej można skorzystać w przypadku doświadczania przemocy bądź dyskryminacji .

Celem prelekcji było również uświadomienie zagrożeń, związanych z przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią i alkoholizmem, a także grożącej odpowiedzialności karnej za naruszenie zasad prawa.

Był też czas na pytania od słuchaczy.

Całość spotkania była tłumaczona (z języka polskiego na język ukraiński i odwrotnie) przez Roksanę Rakoczy - pracownika CUS w Bukowsku.