Współpraca na linii Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie a Centrum Usług Społecznych


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku wraz z instytucjami pomocy społecznej z powiatu sanockiego, w tym z Zespołem Interdyscyplinarnym i Centrum Usług Społecznych w Bukowsku podpisało Lokalną Strategię Współpracy dotyczącą poprawy skuteczności pozyskiwania uczestników do udziału w programach oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych (PKE) i psychologiczno - terapeutycznych (PPT) dla osób stosujących przemoc w rodzinie, monitorowania uczestników w programach oraz padania skuteczności programów.

Udział w Programach umożliwia:

  • dokonanie zmian w życiu rodzinnym osoby stosującej przemoc w rodzinie,
  • rozwijanie umiejętności kontrolowania emocji i własnych zachowań,
  • zmianę postawy i przejęcie odpowiedzialności za stosowaną przemoc,
  • kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania wobec nich przemocy,
  • zdobycie wiedzy o sposobach radzenia sobie ze stresem oraz metodach rozładowywania napięcia emocjonalnego,
  • uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Lokalna Strategia Współpracy ma na celu pomoc sprawcom w zaprzestaniu stosowania przemocy.