Klub Senior+ z wizytą w Komańczy


        W lipcowy czwartek uczestnicy Klubu Senior + wybrali się z wizytą do Komańczy.

        Do klasztoru prowadzi dróżka, którą niegdyś codziennie przemierzał kardynał Stefan Wyszyński. Seniorzy, idąc wśród szumiących drzew, rozważali słowa Wielkiego Prymasa zapisane na kamiennych tablicach, jakże nadal aktualne w dzisiejszych czasach.

        Siostry Nazaretanki w klasztorze pielęgnują pamięć o kardynale Wyszyńskim, gromadząc zdjęcia, eksponaty, rzeczy osobiste Wielkiego Rodaka. Opowieść siostry Kingi przeniosła Seniorów do lat 50-tych XX wieku, czasu niewątpliwie trudnego dla Polski i Kościoła, okresu internowania kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz okoliczności napisania przez Niego Ślubów Jasnogórskich.

        W urzekającym pięknie komanieckiego lasu Seniorzy odnaleźli figurkę Matki Bożej Leśnej, owianą licznymi legendami. Ponoć pewnemu drwalowi ukazała się we śnie Matka Boża z aniołami schodzącymi po drabinie i zbliżając się do ogniska kazała postawić kapliczkę z małą figurką.

        Podziwiając piękno okolicy Seniorzy dotarli na wzgórze, zwane Pełeszuła Mirka, gdzie uwagę zwracają kolorowe kopuły wież. Przepiękna prawosławna cerkiew p.w. Opieki Matki Bożej w Komańczy zachwyca polichromią ikonostasu. Przewodnik przybliżył historię prawosławia oraz losy tutejszej świątyni.

        W drodze powrotnej nie można było ominąć ruin cerkwi w Płonnej, niemego świadka kilkusetletniej historii tej miejscowości.

        Wrażenia z tego dnia przywodzą  na myśl słowa jednego z rzymskich filozofów: „Historia jest świadkiem czasów, światłem prawdy, życiem pamięci, nauczycielką życia”.

        Wycieczka dostarczyła Seniorom niezapomnianych przeżyć, które na długo pozostaną w sercu.

                                                                                                                                                                                                                               Roksana Rakoczy