Rozwój współpracy na linii Centrum Usług Społecznych w Bukowsku a Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie


W dniu 11 sierpnia br. Gmina Bukowsko gościła Panią Agnieszkę Krzemień - przedstawiciela Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. Spotkanie miało na celu wzmocnienie współpracy między instytucjami pomocy i integracji społecznej.

W zakresie doradztwa realizowanego przez ROPS w Rzeszowie w ramach projektu „LIDERZY KOOPERACJI” (Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna) omówione zostały kwestie prawidłowości wdrażania planu działalności nowo powstałej jednostki, tj. Centrum Usług Społecznych, powstałej w wyniku przekształcenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  Przeanalizowano zadania realizowane dotychczas przez GOPS oraz nowo wprowadzone w ramach CUS, a także dokonano analizy prowadzonej dokumentacji.

Odbyła się również wizytacja Klubu Senior+ w Tokarni, Punktu Informacyjno Konsultacyjnego w Bukowsku oraz Placówki Wsparcia Dziennego Świetlicy Socjoterapeutycznej „W Krainie Narni” w Nadolanach.

Dziękujemy Pani Agnieszce za owocną rozmowę i rozwój współpracy na linii Centrum Usług Społecznych w Bukowsku a Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.