Dodatek węglowy – dla kogo?


Dodatek węglowy – dla kogo?

Dodatek węglowym będzie przysługiwał na gospodarstwo domowe.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 1. osobę samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Jeśli z danego gospodarstwa wniosek złoży więcej niż jedna osoba, to dodatek będzie przyznany tylko pierwszemu wnioskodawcy.

Warunki otrzymania dodatku jest źródło ciepła, z jakiego korzysta dane gospodarstwo domowe. Zgodnie z ustawą, chodzi o sytuacje, gdy głównym źródłem ogrzewania w danym domu jest:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnia,
 • kuchnia węglowa,
 • piec kaflowy.

Dofinansowanie mogą dostać te osoby, które w tych piecach opalają węglem kamiennym, ale też brykietem lub peletem zawierającym co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Osoby ubiegające się o dodatek węglowy  muszą być wpisani lub zgłoszoni do centralnej ewidencji emisyjności budynków. 

Dopłaty z kolei nie dostaną osoby, które zdążyły kupić węgiel po cenie gwarantowanej. Chodzi o wcześniejszą ustawę z 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych, w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

 

Ile wyniesie dodatek?

Dodatek węglowy ma być wypłacany w wysokości 3 000 zł. Wypłata będzie jednorazowa.

Od dodatku nie będzie płacony podatek. Nie można będzie też go zająć w postępowaniu egzekucyjnym.

 

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o wypłatę dodatku trzeba będzie złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Mieszkańcy Gminy Bukowsko wnioski mogą składać:

 1. elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP,
 2. papierowo w Centrum Usług Społecznych w Bukowsku (pokój nr 2).

 

Załączniki: