Rok funkcjonowania Centrum Usług Społecznych w Bukowsku


Minął ROK odkąd działa Centrum Usług Społecznych w Bukowsku.

Trochę się działo przez ten okres. To był bardzo pracowity czas. Mamy cztery placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (w tym socjoterapeutyczną), działa punkt informacyjno konsultacyjny dla mieszkańców gminy, świadczymy wiele nowych usług społecznych, które są innowacyjne i nieobowiązkowe. Dzięki współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Bukowskiej realizacja tych usług jest możliwa. Ponad 200 osób skorzystało do tej pory z nowej oferty CUS.  Większość tych osób po raz pierwszy otrzymało wsparcie z lokalnego systemu pomocy społecznej.

Działalność CUS jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.