"Opaski bezpieczeństwa” dla mieszkańców Gminy Bukowsko


Od 3 miesięcy w Gminie Bukowsko realizowany jest program „ Korpus Wsparcia Seniorów.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość” w formie  „opaski bezpieczeństwa”  wyposażonej w następujące funkcje:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Adresatami programu jest 20 seniorów z Gminy Bukowsko w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkające z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Pracownicy Centrum Usług Społecznych w Bukowsku osobiście wręczali „opaski bezpieczeństwa” każdemu potrzebującemu seniorowi w miejscu ich zamieszkiwania, jak również udzielali instruktażu obsługi, a do dnia dzisiejszego są w stałym kontakcie w zakresie monitoringu dostarczanej usługi.

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNY

Gmina na ten cel pozyskała dofinansowanie w kwocie 19553.00 zł  z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.