Informujemy, że w dniu 23 września 2022r. w od godziny 8.00 wydawana będzie żywność.


Informujemy, że w dniu 23 września 2022r. w od godziny 8.00 wydawana będzie żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy najbardziej potrzebującym.
Żywność będzie wydawana w magazynie znajdującym się za budynkiem Banku Nowego BFG w Bukowsku.