Nowe zasady przyznawania dodatku węglowego i innych dodatków związanych z wykorzystywaniem niektórych źródeł ciepła


20 września 2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 poz. 1692, 1967). Znowelizowane przepisy zapewniają m.in. uszczelnienie systemu, zwiększają możliwości samorządów w zakresie weryfikacji wniosków oraz wydłużają termin na wypłatę dodatków węglowych.

Jednocześnie do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego, w których do dnia 20 września 2022 r. nie dokonano wypłaty środków dla wnioskodawcy, należy stosować znowelizowane przepisy ustawy o dodatku węglowym.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało poradnik dotyczący wypłaty dodatku węglowego. W publikacji oprócz podstawowych informacji zawarto odpowiedzi na najczęstsze pytania związane z obsługą wniosków o dodatek. Pod tekstem publikujemy poradnik zaktualizowany 23 września br.

 

https://www.gov.pl/web/klimat/poradnik-dla-samorzadow-dotyczacy-wyplaty-dodatku-weglowego?fbclid=IwAR0sghoJjl-qcSTs9y70D2R94HM4mDyvPPCmUtNzPrWFbQE2Zp1-z5hL5qU

Załączniki: