PROŚBA O UDZIAŁ W BADANIU ANKIETOWYM NA TEMAT USŁUG SPOŁECZNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W BUKOWSKU


Szanowny Panie, Szanowna Pani

 

                Zwracam się do Pana(-i) z prośbą o wzięcie udziału w badaniach dotyczących opinii na temat funkcjonowania Centrum Usług Społecznych w Bukowsku (CUS Bukowsko). Badania te wynikają z dążenia do jak najlepszego dopasowania oferty CUS do potrzeb mieszkańców Gminy Bukowsko, dlatego też są one realizowane na zlecenie właśnie tej instytucji.

Bardzo proszę o potraktowanie niniejszej ankiety jako okazji do wyrażenia własnego poglądu. Ankieta jest anonimowa a uzyskane na jej podstawie wyniki będą prezentowane wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Uprzejmie proszę o udzielanie szczerych odpowiedzi, gdyż tylko takie mają wartość poznawczą.

W imieniu zespołu badawczego

dr Malwina Misiąg

 

Ankiety będą rozdawane, przekazywane przez pracowników CUS, można je również pobrać ze strony internetowej. Wypełnioną ankietę należy złożyć w pok. nr 10 w CUS w Bukowsku, można przesłać na adres internetowy: cus@bukowsko.pl lub przekazać pracownikowi CUS.

Badanie trwa do 7 listopada 2022r.

ANKIETA SKIEROWANA JEST DO MIESZKAŃCÓW GMINY BUKOWSKO

Załączniki: