Szkolenie pt. "Bezpieczeństwo w sieci" w Klubie Senior + w Tokarni


Seniorzy z Klubu Senior + w Tokarni wzięli udział w bezpłatnym szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa w sieci internetowej pt. "Bezpieczeństwo w sieci" skierowanym mieszkańców z gminy Bukowsko.

Celem szkolenia było przybliżeniem seniorom możliwości wykorzystywania nowoczesnych technologii z zastosowaniem zasad bezpieczeństwa, które uchronią ich przed oszustwami w sieci. Szczególny nacisk położony z został na sposoby stosowane przez cyberprzestępców do wyłudzania informacji i pieniędzy, kradzieży danych osobowych, wysyłania niezamówionych wiadomości handlowych tzw. spamów oraz na prewencyjne działaniach chroniące przed cyberzagrożeniami i niebezpiecznymi zjawiskach np. phishing, pharming.

Zadanie realizowane jest przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w Bukowsku w ramach projektu „Świadomy więc bezpieczny" .

Zadanie sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości