Badanie zapotrzebowania gospodarstw domowych w gminie Bukowsko na węgiel kamienny


W związku z prowadzonymi przez Polski Rząd pracami nad przepisami regulującymi dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego oraz pytań mieszkańców Wójt Gminy Bukowsko zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy o zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel kamienny, ekogroszek lub inny na zbliżający się sezon grzewczy. Da to możliwość określenia skali potrzeb gospodarstw domowych w gminie Bukowsko na węgiel kamienny i odpowiednio zaplanować działania w zakresie ewentualnego zakupu oraz dystrybucji węgla na terenie gminy.

Informacje dotyczące potrzeb w zakresie ilości węgla (z podaniem adresu gospodarstwa domowego) można zgłaszać w Urzędzie Gminy osobiście (do P. Katarzyny Masłowiec lub P. Moniki Klimek - CUS – pok. 10), telefonicznie tel: 13 46 74  015 w. 31 oraz 666-739-672 lub e-mailem na adres: mklimek@bukowsko.pl, kmaslowiec@bukowsko.pl.