Ochotnicza Straż Pożarna z Bukowska w Klubie Senior + w Tokarni


W dniu dzisiejszym w Klubie Senior + w Tokarni gościliśmy Ochotniczą Straż Pożarną z Bukowska. Spotkanie było poświęcone tematyce bezpieczeństwa pożarniczego oraz zasad udzielenia pierwszej pomocy.

Strażacy Ochotnicy przekazali informację na temat zasad funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej, ich szerokiej działalności oraz skutecznego sposobu powiadamiania służb ratowniczych.

Bardzo ważnym elementem tej cennej lekcji, była prezentacja udzielania pierwszej pomocy. Każdy uczestnik Klubu Senior + mógł osobiście przećwiczyć uciskanie klatki piersiowej na specjalnym manekinie.

Składamy serdeczne podziękowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowsku za bardzo cenną lekcję.

Życzymy bezpiecznej służy w ochronie życia i mienia ludzkiego.