Płatne staże zawodowe


UWAGA!!!UWAGA!!!

 

Szukamy osób na płatne staże zawodowe (1600 zł za m/c x 3 m-ce) i szkolenia w wieku od 18 lat i więcej, które spełniają kryteria:

a. Osoby niepracujące (bezrobotne lub bierne zawodowo) z orzeczoną niepełnosprawnością

b. Zamieszkujące na terenie obszaru województwa śląskiego, dolnośląskiego i podkarpackiego

 

Do zgłoszenia potrzebne jest więc:

- wypełnienie formularza zgłoszeniowego, podpisanie go i dostarczenie (pocztą lub mailem) wraz n/w dokumentami - formularz prześlemy na maila lub pocztą po nawiązaniu kontaktu:

1) w przypadku osób niezarejestrowanych w PUP oraz osób biernych zawodowo - zaświadczenie z ZUS potwierdzające status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo lub WYDRUKU Z PLATFORMY USŁUG ELEKTRONICZNYCH ZUS

2) w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy - zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna

3) kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności

 

Zgłoszenia będą przyjmowane w formie papierowej w punkcie rekrutacyjnych Fundacji IMAGO, w biurach projektu - w woj. podkarpacie to Zawierzbie 36; 39 - 204 Żyraków lub elektronicznej (skan dokumentów) na adres: robert.galuszka@fundacjaimago.pl tel. 508 149 483 lub magdakoczaj@interia.pl tel. 509 181 369

 

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE:

- pomożemy Ci zdobyć, podnieść kwalifikacje i uzupełnić kompetencje oraz umiejętności

- możliwość odbycia wsparcia w dogodnie ustalonych terminach

- całkowicie bezpłatny udział

- wybór konkretnej formy wsparcia dla osoby zainteresowanej

- podniesienie kwalifikacji i kompetencji poprzez odbycie stażu lub szkolenia zawodowego

- stypendium stażowe / szkoleniowe

- zwroty kosztów dojazdu na staż/szkolenie

- łatwiejsze wejście lub powrót na rynek pracy

 

Zapraszamy do kontaktu!!!!