Ogłaszamy nabór wolontariuszy.


Z radością ogłaszamy nabór wolontariuszy w Gminie Bukowsko. Centrum Usług Społecznych w Bukowsku oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej jednoczą siły, aby jeszcze sprawniej i więcej udzielać się na rzecz osób zamieszkałych na terenie Gminy Bukowsko. Od wielu lat w Zespołach Szkół w: Pobiednie, Bukowsku oraz Nowotańcu funkcjonują Koła Wolontariatu, w których nasi najmłodsi mieszkańcy mogą wykazać się empatią i chęcią niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. My, dorośli, też często stajemy się Wolontariuszami, nawet nie mając tego świadomości, wspierając bliskich, sąsiadów, a czasem obce nam osoby dobrym słowem lub uczynkiem. Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia strony internetowej Centrum Usług Społecznych w Bukowsku w celu uzyskania informacji. Niech nowe przedsięwzięcie będzie motywacją do czynienia dobra dla wszystkich od wszystkich!!!

Kontakt: Katarzyna Masłowiec- 134674015 wew. 31