Młodzieżowe Centrum Wolontariatu w ramach współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Bukowskiej.


Młodzieżowe Centrum Wolontariatu w ramach współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Bukowskiej.

Opracowanie i utworzenie Młodzieżowego Centrum Wolontariatu w strukturach Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Bukowskiej przy współpracy  z Centrum Usług Społecznych, Urzędu Gminy, innymi NGO, szkół z terenu gminy Bukowsko, jest częścią projektu „RAMPA dialogu obywatelskiego”  z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2021-2030 NOWEFIO – edycja 2022 – Priorytety 2-4.

Wszystkie zaplanowane działania są wsparte zaangażowaniem się w prace wolontariackie młodzieży na rzecz społeczności lokalnej gminy Bukowsko. Została opracowana baza wolontariuszy oraz potrzeb w sposób zaproponowany przez młodzież, gdzie również młodzież czuwa nad koordynacją aktywności społecznej pod opieką koordynatora projektu.

Zadanie ma na celu zwiększenie zaangażowania obywateli oraz organizacji pozarządowych gminy Bukowsko, w życie publiczne, poprzez poprawę samoorganizacji społecznej, co przyczyni się do wzrostu znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienia instytucjonalnego sektora obywatelskiego na terenie gminy Bukowsko.