Spotkanie Wigilijne z Seniorami Klubu Senior + w Tokarni


Wieczerza wigilijna w Polsce - zgodnie z tradycją - rozpoczyna się wraz z "pierwszą gwiazdką". To symboliczne nawiązanie do Gwiazdy Betlejemskiej zwiastującej narodziny Jezusa, którą według Biblii ujrzeli Trzej Królowie.
 
Dzisiaj w Klubie Senior+ w Tokarni, na wzór wieczerzy wigilijnej, odbyło się spotkanie przy biało nakrytym stole. Dostojnych Seniorów oraz zaproszonych gości przywitała Pani Ewa Sieradzka - Dyrektor Centrum Usług Społecznych.
Wójt Gminy Bukowsko Pan Marek Bańkowski rozpoczął świętowanie od połamania się opłatkiem, symbolem pojednania i przebaczenia oraz złożył życzenia świąteczne dla wszystkich zgromadzonych. Życzenia płynęły od każdego, od Pani Urszuli Rakoczy Skarbnika Gminy, od Pani Diany Błażejowskiej Sekretarza Gminy, od zaproszonych Gości ale również od nieobecnych Seniorów związanych z naszym Klubem.
Na wigilijnym stole nie zabrakło świątecznych dekoracji ale także i tradycyjnych potraw i słodkości.
 
Panie z Klubu przedstawiły również jasełka, które były bardzo radosne i wywoływały uśmiech na buzi. Nasze Panie jak zwykle pokazały swoje umiejętności i talenty artystyczne, za które otrzymały gromkie brawa.