Seniorzy z Klubu Senior+ w Tokarni na niedzielnym spotkaniu podsumowującym projekt "Nim zabłyśnie pierwsza gwiazdka


Seniorzy z Klubu Senior+ w Tokarni
na niedzielnym spotkaniu podsumowującym projekt "Nim zabłyśnie pierwsza gwiazdka - niezależnie od wieku oczekujemy tego samego" w ZS Nowotańcu