PILNE!!! Zapotrzebowanie na węgiel kamienny na rok 2023.


W związku z realizacją sprzedaży węgla przez Gminę Bukowsko, Wójt Gminy Bukowsko zwraca się  z prośbą do mieszkańców Gminy o zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel kamienny na rok 2023. Umożliwi to określenia skali potrzeb gospodarstw domowych w gminie Bukowsko na węgiel kamienny i odpowiednio zaplanować działania w zakresie ewentualnego zakupu oraz dystrybucji węgla na terenie gminy.

Informacje dotyczące potrzeb w zakresie ilości węgla (z podaniem adresu gospodarstwa domowego) można zgłaszać w Urzędzie Gminy osobiście (do P. Katarzyny Masłowiec lub P. Moniki Klimek - CUS – pok. 10), telefonicznie tel: 13 46 74  015 w. 31 oraz 666-739-672 lub e-mailem na adres: mklimek@bukowsko.pl, kmaslowiec@bukowsko.pl.