Można już składać wnioski o przyznanie dodatku elektrycznego


Centrum Usług Społecznych w Bukowsku przypomina, iż gospodarstwa domowe wykorzystujące do ogrzewania energię elektryczną do dnia 1 lutego 2023 r. mogą składać wnioski o dodatek elektryczny.

Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego.

  1. W przypadku, gdy zużycie w 2021 r. nie przekraczało 5 MWh, kwota dodatku wynosi 1000 zł.
  2. Jeżeli zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r.  przekroczyło 5 MWh, wówczas kwota dodatku to 1500 zł.
    • Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.
  3. Kolejnym warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku elektrycznego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Wnioski na dodatek elektryczny przyjmowane są w Centrum Usług Społecznych w Bukowsku pokój nr. 2.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 lutego 2023 r.

https://www.gov.pl/web/klimat/juz-mozna-skladac-wnioski-o-dodatek-elektryczny

Załączniki: