Kwalifikacja do otrzymania w 2023 r. żywności w ramach POPŻ 2014-2020 – Podprogram 2021 Plus


 

Centrum Usług Społecznych w Bukowsko prowadzi kwalifikację do otrzymania w 2023 r. żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – Podprogram 2021 Plus.

Osoby zainteresowane korzystaniem z pomocy żywnościowej z PO PŻ Podprogram 2021 Plus proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych CUS w Bukowsku (pokój nr 5) w celu ustalenia sytuacji dochodowej i zakwalifikowania do otrzymywania pomocy żywnościowej.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, kwalifikujących się do korzystania z pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód na osobę nie przekracza kwoty:

  • 1 707,20 zł (netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 320,00 zł (netto) w przypadku osoby w rodzinie.

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus

Załączniki: