Wykaz placówek udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie


Załącznik do formularza „Niebieska Karta-B”- wykaz placówek udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

Bezpłatna Pomoc oferowana na terenie Gminy Bukowsko

Centrum Usług Społecznych

38-505 Bukowsko 290

Tel. 13-46-74-015 wew. 38,39,55,56,31

Pomoc finansowa i rzeczowa, porady, praca socjalna, interwencja w środowisku

Pn. 8.00-16.00

Wt.-pt. 7.00-15.00

 

38-505 Bukowsko 290,

Urząd Gminy w Bukowsku

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, pok. 7

Tel. 13-46-74-015 wew. 38,31

Poradnictwo psychologiczne

 

Godziny dostosowane do  indywidualnych potrzeb

 

38-505 Bukowsko 290,

Urząd Gminy w Bukowsku

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, pok. 7

Tel. 13-46-74-015 wew. 38,31

Mediacje

Godziny dostosowane do  indywidualnych potrzeb

 

38-505 Bukowsko 290,

Urząd Gminy w Bukowsku

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, pok. 7

Tel. 13-46-74-015 wew. 38,31

Terapia specjalistyczna ds. przemocy w rodzinie i przeciwdziałania alkoholizmowi, psycholog

Godziny dostosowane do  indywidualnych potrzeb

 

38-505 Bukowsko 290,

Urząd Gminy w Bukowsku

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, pok. 7

Tel. 13-46-74-015 wew. 38,31

Wsparcie rodziny w procesie powrotu dziecka do rodziny biologicznej oraz pomoc rodzinom zagrożonym przemieszczeniem małoletniego  dziecka do placówki wychowawczej

 

Godziny dostosowane do  indywidualnych potrzeb

 

38-505 Bukowsko 290,

Urząd Gminy w Bukowsku

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, pok. 7

Zespól Szkół w Bukowsku, Zespól szkól w Nowotańcu

Zespól Szkół w Pobiednie

Tel. 13-46-74-015 wew. 38,31

Poradnictwo psychologiczne dla dzieci i młodzieży

Godziny dostosowane do  indywidualnych potrzeb

 

38-505 Bukowsko 290,

Urząd Gminy w Bukowsku

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, pok. 7

Zespól Szkół w Bukowsku, Zespól szkól w Nowotańcu

Zespól Szkół w Pobiednie

Tel. 13-46-74-015 wew. 38,31

Placówki/Świetlica Wsparcia Dziennego w Bukowsku, Nowotańcu oraz poobiednie

 

Urząd Gminy w Bukowsku

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Tel.  13-46-74-015 wew. 56

Prowadzi działalność profilaktyczną, informacyjną i edukacyjną. Udziela pomocy psychologicznej i prawnej osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom. Do jej kompetencji należy również kierowanie na leczenie osób uzależnionych, sporządzanie wniosków o leczenie  do sądu.

Pn. 8.00-16.00

Wt.-pt. 7.00-15.00

 

Nieodpłatna Pomoc Prawna i mediacja

Tel. 13-46-52-939

 

Wtorek 11.00-15.00

 

POWIAT SANOCKI

Sanok

Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Sanoku

38-500 Sanok, ul. Szopena  5

Tel/fax 13 46 43 593 lub 500-173-713

pcpr@sanok.naszepcpr.pl

Bezpłatne poradnictwo  prawne i psychologiczne

Pn-pt 7.30-15.30

- pomoc prawnika: pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 9.00-12.00

- pomoc psychologiczna w każdy wtorek w godz. 16.00-19.00

- pomoc psychoterapeuty w każdą środę w godz. 17.10-18.10

Sanok

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

38-500 Sanok, ul. Szopena 5

Tel. 13 46 31 671

       13 46 43 802

Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne

Pn.-pt. 8.00-15.00

Sanok

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

38-500 Sanok, ul. Zamkowa 30

Tel. 13-46-32-810

        13-46-34-522

         13-46-41-368

Pomoc finansowa i rzeczowa, porady, praca socjalna, interwencja w środowisku

Pn.- pt. 7.30-15.30

Sanok

Punkt Poradnictwa Psychologiczno-Prawnego przy MOPS

38-500 Sanok, ul. Zamkowa 30

Tel.13-46-32-810

Poradnictwo

Pn. 15.30-17.00

Wt. 15.30-18.00

Sanok

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Problemów Alkoholowych

38-500 Sanok

Ul. Sobieskiego 1

 

alkoholowy telefon zaufania: 13-46-30-100

MKRPA 13-46-41-744

Psychoterapia dla dzieci i młodzieży, psycholog, prawnik, psychoedukacja dla osób uzależnionych, rozmowy indywidualne, grupa wsparcia dla kobiet,

Dyżur Miejskiej komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

Pon. 16.00-20.00

Wt. 16.00-19.00

Czw. 16.00-20.00

Pt. 16.00-19.00

 

 

 

 

16.00-18.00

 

Sanok

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

38-500 Sanok ul. Kościuszki 23

Tel. 13-46-56-554

Prowadzi działalność profilaktyczną, informacyjną i edukacyjną. Udziela pomocy psychologicznej i prawnej osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom. Do jej kompetencji należy również kierowanie na leczenie osób uzależnionych, sporządzanie wniosków o leczenie  do sądu.

Pn.-pt. 7.30-15.00

Sanok

Sąd Rejonowy

38-500 Sanok, ul. Kościuszki 5

Tel. 13-46-56-765

 

 

 

13-46-56-763

13-46-56-780

Rozpatrywanie spraw, nadzór nad rodziną

 

 

Kuratorzy dla Dorosłych

Kuratorzy dla Nieletnich

 

Pn.-pt. 7.30-18.00

Wt.-pt. 7.30-15.30

Sanok

Prokuratura Rejonowa

38-500 Sanok, ul. Kościuszki 45

Tel. 13-46-56-510

Fax.13-46-56-520

 

Nadzorowanie i prowadzenie postepowań przygotowawczych w sprawach karnych

 

Pn.-pt. 7.30-15.30

Sanok

Katolicka Poradnia Specjalistyczna „Nazaret”

38-500 Sanok, ul. Franciszkańska 20

Tel. 13-46-32-352

Pomoc dzieciom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, pedagog-psycholog

pedagog-psycholog: pn. 17.00-19.00

pedagog: wtorek: 17.00-19.00

kapłan : , wtorek 10.00-12.00

prawnik: środa: : 17.00-19.00

Kapłan: środa: 17.00-18.30, doradca rodziny: czwartek: 17.00-19.00

Besko

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

38-524 Besko, ul. Podkarpacka 5

Tel. 13-46-73-318

Fax 13-46-73-317