Rekrutacja do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”


Centrum Usług Społecznych w Bukowsku pozyskało dotację na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, dzięki czemu możliwa będzie kontynuacja usług asystenckich w roku 2023.
Wsparcie adresowane jest do osób dorosłych zamieszkujących na terenie Gminy Bukowsko posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (bądź dokument równoważny).
Asystent będzie wspierał osoby z niepełnosprawnościami w ich codziennym funkcjonowaniu, a zakres wykonywanych przez niego czynności dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb i oczekiwań odbiorców wsparcia.
Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z Regulaminem udziału w Programie, który określa zasady rekrutacji i uczestnictwa.
Dodatkowych informacji na temat realizacji Programu udzielają pracownicy CUS

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego Funduszu Solidarnościowego

 

Załączniki: