Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023- plakat informacyjny