Spotkanie informacyjno-edukacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w Klubie Senior + w Tokarni


W dniu 14 marca 2023 r. w ramach zadania własnego gminy wynikającego z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w klubie Seniora + w Tokarni  odbyło się spotkanie informacyjno-edukacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Spotkanie poprowadziła Pani Agata Oskarbska – pracownik firmy TRANSPRZĘT, która na terenie gminy bukowsko świadczy usługi w zakresie odbioru odpadów.

Celem spotkania było podniesienie świadomości ekologicznej, oraz przypomnienie zasad prawidłowej segregacji odpadów naszym Seniorom, którzy aktywnie uczestniczyli w dyskusji i zadawali merytoryczne pytania.

Dziękuję Firmie TRANSPRZĘT za przyjęcie zaproszenia do przeprowadzenia warsztatów oraz Centrum Usług Społecznych w Bukowsku za współpracę i pomoc w realizacji zadania.