Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki oraz Położnej


Drogie Panie Pielęgniarki i Położne
Drodzy Panowie Pielęgniarze i Położni

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki oraz Dnia Położnej składam najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu sukcesów zawodowych i satysfakcji z dobrze wykonywanej pracy na rzecz zdrowia i dobra pacjenta w społeczności lokalnej.

Dziękując za Waszą wrażliwość, profesjonalizm i nieustanne trwanie przy pacjencie życzę, abyście mogli realizować swoje marzenia i cele życiowe, aby Wasz codzienny wysiłek wkładany w pracę zawodową był doceniany.

Życzę Wam wielu perspektyw dalszego rozwoju i wytrwałości w realizacji wszystkich zamierzeń i planów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Bukowsku    

Ewa Sieradzka wraz z pracownikami