Kolejne zadanie w projekcie "Zadbany Senior" wykonane :-)


 

 

Od listopada 2022r. Centrum Usług Społecznych w Bukowsku/ Gmina Bukowsko realizuje projekt  pn.: "Zadbany Senior".

Głównym celem projektu jest poszerzenie oferty CUS w Bukowsku oraz zwiększenie dostępności w zakresie usług społ. dla 10 osób starszych (5K 5M) zamieszkujących Gminę Bukowsko potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjowaniu w okresie od 1 listopada 2022r. do 31 grudnia 2023r.

Grupą docelową jest 10 osób (5K 5M) osoby starsze/potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku niemożliwością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, zamieszkujących Gminę Bukowsko (GB), powiat sanocki, wojew. podkarpackie.

Podpisaliśmy umowę z wypożyczalnią sprzętu rehabilitacyjnego w związku z czym 10 uczestników projektu pn. "Zadbany Senior" otrzymało sprzęt niezbędny do opieki i sprzet zwiększający samodzielność osób starszych. Zadanie to jest kompleksowym wparciem uczestników projektu którzy są objęci usługami opiekuńczymi, oraz usługami sąsiedzkimi. Zorganizowanie opieki domowej bliskiej nam osobiwe wymaga często wprowadzenia zmian w otoczeniu, oraz dostosowaniu warunków domowych do niepełnosprawności osoby. Uczestnicy projektu pn: "Zadbany Senior" ortrzymali między innymi pulsoksymetry, kule otropedyczne, chodziki, wózki inwalidzkie, podnośniki, koncentratory tlenu.

Projekt pn.: "Zadbany senior" współfinansowany jest ze środków Europejkiego Funduszu Społecznego w ramach Regopnalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Intergracja Społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.