Harmonogramy funkcjonowania Świetlic/Placówek Wsparcia Dziennego w Pobiednie, Tokarni oraz Nowotańcu w miesiącu lipcu.


Harmonogramy funkcjonowania Świetlic/Placówek Wsparcia Dziennego  w Pobiednie, Tokarni oraz Nowotańcu w miesiącu lipcu.

 

Świetlica/Placówka Wsparcia Dziennego  w Pobiednie

3.07.2023r - 9.00-12.00

4.07.2023r. -9.00-13.00

10.07.2023r - 14.00 - 17.00

11.07.2023r. - 13.00 - 17.00

17.07.2023 - 14.00 - 17.00

18.07.2023r. - 13.00 - 17.00

25.07.2023 r. -8.00 - 13.00

31.07.2023r. - 13.00 - 16.00

 

Świetlica/Placówka Wsparcia Dziennego w Tokarni

04.07.2023 r. -  15.00-20.00

06.07.2023 r. - 15.00-20.00

11.07.2023 r. – 14.00-19.00

13.07.2023 r. – 14.00-19.00

27.07.2023 r. – 14.00-19.00

 

Harmonogram pracy świetlicy „Dziecięca Alternatywa” w Nowotańcu

Termin  zajęć

Liczba godzin

20.07.2023r

6,5 godzin  (7.00 – 13.30)

21.07 2023r.

6,5 godzin  (7.00 – 13.30)

24.07. 2023r.

5,5 godziny   ( 7.30 – 13.00)

25.07 2023r.

6,5  godzin  (7.00 – 13.30)

26.07. 2023r.

6,5 godzin (7.00 – 13.30)

27.07.2023r.

6,5 godziny (7.00 – 13.30)