Wydawanie żywności !!!!!


Centrum Usług Społecznych w Bukowsku informuje, że w dniu 6.07.2023r od godz. 9:00 będzie wydawana żywność z programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu pomocy Najbardziej Potrzebującym ( FEAD ) podprogram 2021 plus.

Prosimy o wcześniejsze wypełnienie skierowań w pokoju nr 5.