HARMONOGRAMY ŚWIETLIC W MIESIĄCU SIERPNIU 2023


HARMONOGRAMY ŚWIETLIC W MIESIĄCU SIERPNIU 2023

Świetlica/Placówka Wsparcia Dziennego w Pobiednie

1.08.2023- 9.00- 12.00

2.08.2023- 9.00-12.00

7.08.2023- 9.00-12.30

8.08.2023- 9.00-13.00

16.08.2023- 9.00-12.00

17.08.2023- 9.00-12.00

21.08.2023- 9.00-12.30

22.08.2023- 9.00-13.00

28.08.2023- 9.00-12.00

29.08.2023- 9.00-12.00

 

Świetlica Socjoterapeutyczna w Nadolanach w miesiącu sierpniu będzie nieczynna.

Świetlica/Placówka Wsparcia Dziennego w Nowotańcu w miesiącu sierpniu będzie nieczynna.

Harmonogram Świetlicy/Placówki Wsparcia Dziennego w Tokarni będzie podana w późniejszym terminie.