Z wizytą w Skansenie i nie tylko…


Dzisiaj, czyli 25 lipca br., dzieci z PWD w Nowotańcu i Pobiednie, w ramach zlecenia realizacji zadania publicznego pt. "Nowe usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Bukowsko", realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w Bukowsku, odwiedziły Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, gdzie w czasie prelekcji dowiedziały się, jak żyli mieszkańcy galicyjskich miasteczek, jakie prace wykonywali, jakich narzędzi używali oraz jakim rzemiosłem się na co dzień trudnili. Skansen zaoferował im więc unikalne doświadczenie przeniesienia się w czasie i poznania tradycji naszych przodków. Dzieci miały możliwość obserwowania autentycznych domów, warsztatów i narzędzi z dawnych epok. Najważniejszym punktem dnia były warsztaty kaligrafii, które odbyły się w specjalnie przygotowanej przestrzeni w Muzeum. Pod okiem specjalisty, dzieciaki miały okazję poćwiczyć sztukę pięknego pisania. Otrzymały specjalne zestawy przyborów do kaligrafii i zostały wprowadzone w podstawowe techniki kaligraficzne. Był to dla nich nie tylko czas nauki, ale także zabawy, bowiem mogły wyrazić swoją kreatywność, tworząc piękne projekty na papierze.

Po kilku godzinach pełnych fascynujących historii i artystycznego tworzenia, dzieci miały spore apetyty na coś dobrego i współczesnego tym razem, dlatego też grupa przeniosła się do McDonald ‘s, aby odpocząć i podzielić się wrażeniami. Wizyta w Skansenie połączona z warsztatami kaligrafii i wspólnym obiadem dostarczyła im niezapomnianych chwil oraz cennych doświadczeń. Przyczyniła się do poszerzenia ich horyzontów kulturowych, rozwijania umiejętności artystycznych oraz kreowania wielu wspomnień, które na pewno pozostaną w ich pamięci na długo.

Zadanie finansowane było w ramach projektu pn. "Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Bukowsko", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.